Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Παλαιοκάτουνο της ΤΚ Κάτω Καλεντίνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

 

Ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων προκηρύσσει Δημόσια Φανερή και Προφορική Πλειοδοτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού κτηρίου στον οικισμό Παλαιοκάτουνο της ΤΚ Κάτω Καλεντίνης.

Η Δημοπρασία θα γίνειστα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων (Δημαρχείο Βουργαρελίου) στις 05/04/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα τη 11η πρωινή. Στην περίπτωση που αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί στις 12/04/2019 ημέρα Παρασκευή και από ώρα τη 11η πρωινή.

Για τη συμμετοχή απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή Τ.Π.Δ. ύψους 30,00 ΕΥΡΩ.

Το τεύχος της διακήρυξης του Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού θα χορηγείται από το Δημαρχείο Βουργαρελίου.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΡΝΕΛΗΣ